Sint Antonius Put
Sint Antonius Put Bestuur Contact Aktueel Jaaragenda Activiteiten Multimedia Links
Noveen en  huisdierenzegening bij de Sint Antoniuskapel Zondag 10 juni a.s. vindt om 15.00 uur de huisdierenzegening plaats. U kunt dan met Uw kleine huisdieren naar de kapel komen om ze te laten zegenen door pastoor Bert Mom. De muzikale omlijsting zal ook dit jaar verzorgd worden door het veteranenkorps “De Oude Garde”.   Om het  een beetje rustig te laten verlopen willen we u vragen de honden aangelijnd te hebben en katten, cavia’s en andere huisdieren in een doosje of mandje mee te brengen. Buiten de kapel wordt een grote partytent opgezet en voor personen die niet lang kunnen staan zijn er stoelen. Na afloop van de ceremonie is er gelegenheid na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij. Voor de kinderen is er een glaasje frisdrank. Voorafgaand aan deze viering wordt gedurende 9 dagen een noveengebed gebeden. De 1e dag is op vrijdag 1 juni en vervolgens elke avond t/m zaterdag 9 juni. De aanvangstijden van het gebed zijn om 20.00 uur, behalve zaterdag 1 en zaterdag 9 juni.  Dan begint het gebed om 18.30 uur Contributie 2018 Voor de leden, die de contributie per bank willen betalen, staan hieronder de gegevens: De contributie over het jaar 2018 is: € 10,00 per gezin. Dit bedrag kunt u voor 1 mei overmaken op bankrekening: NL21RABO 0142026689 ten name van Sint Antonius Put Slek Tevens verzoeken wij u bij de overschrijving  uw postcode en huisnummer te vermelden. Indien u liever contant wilt betalen dan wordt u vanaf half mei door een bestuurslid bezocht om de contributie over 2018 alsnog te voldoen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dringende OPROEP De afgelopen jaren heeft het bestuur herhaaldelijk aangegeven dat er dringend extra bestuursleden nodig zijn. In de statuten staat een minimum van 7 personen. Op dit moment bestaat het bestuur uit 5 personen. Momenteel redden we ons door bij het organiseren van activiteiten vrijwilligers in te zetten, echter op termijn zal het gebrek aan bestuursleden mogelijk leiden tot het schrappen van activiteiten. Ook is het belangrijk dat er eens met een frisse blik naar de activiteiten gekeken wordt. Wanneer U overweegt om U kandidaat te stellen betekent dat niet dat U ook verantwoordelijk zult zijn voor alle activiteiten die er georganiseerd worden. Bestuursleden kiezen die activiteiten waar ze de meeste affiniteit mee hebben. Heeft u interesse in een van onze activiteiten, kom dan eens praten zodat U een idee krijgt over hoeveel tijd U moet investeren. Het bestuur heeft dringend hulp nodig om het voortbestaan van de Sint Antonius put te waarborgen.    Opgeven kan bij onze voorzitter, Jos Offermanns, telefoonnr. 0475-461934 of per mail (putslek@live.nl) of natuurlijk tijdens de jaarvergadering. …………………………………………………………………………………………………………
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aktueel