Sint Antonius Put
PASEN 2021 Beste ouders & leden van de Sint Antoniusput, Ondanks alle coronamaatregelen wil de Sint Antoniusput Slek toch een veilige paasmiddag voor de Slekker jeugd organiseren. Zaterdag 3 april a.s. vanaf 14.00 uur. Helaas geen gezamenlijke knutselmiddag of samen met de voetbaljeugd. Wat wel kan: Ouders met hun gezin/huishouden/bubbel, en buiten natuurlijk. Daarom een speurtocht met enkele opdrachten. Natuurlijk heeft de paashaas ergens eitjes verstopt, en wellicht kunnen we een glimp van hem opvangen en foto’s op veilige afstand maken. Vanwege de steeds wisselende maatregelen ontvangt u na opgave meer informatie per mail: betreffende tijd, route, etc. Wil je meedoen? Ouders/leden met kinderen van 0 jaar t/m groep 4 van de basisschool kunnen zich middels onderstaande strook opgeven voor 25 maart bij Francien Rijs, Rutsekovenstraat 25. Of…mailen naar putslek@live.nl onder vermelding van naam kind en leeftijd (of groep), uw telefoonnummer en of wel/geen toestemming geeft om foto’s te maken/plaatsen op facebook. Secretariaat: Rutsekovenstraat 6, 6102 VM Echt, Banknummer: NL21 RABO 014 202 6689 E-mail: putslek@live.nl. Meer informatie op de website: www.putslek.nl _____________________________________________________________ Opgavestrookje Paasactiviteit 3 april 2021 Strookje voor 25 maart bij Francien Rijs, Rutsekovenstraat 25 in de brievenbus. Naam Kind ………………………………………Leeftijd………of Groep … Naam Kind ………………………………………Leeftijd………of Groep … Naam Kind ………………………………………Leeftijd………of Groep … Adres + tel. nr.+ e-mailadres ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………… Toestemming foto’s op facebook plaatsen ja / nee